19 kaupunkikeskustaa yhdisti voimansa: Nyt käynnistyy ensimmäinen valtakunnallinen markkinointiyhteistyö

19 kaupunkikeskustaa yhdisti voimansa ja käynnistää nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisen markki-
nointiyhteistyön kaupunkikeskustojen esille tuomiseksi. Keskustojen kehittämisyhdistyksillä ja organisaati-
oilla on kaikilla sama tavoite: vahvistaa keskustojen elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kasvattaa keskustojen
vetovoimaa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu,
Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Pori, Rauma, Savonlinna, Tampere, Turku ja
Vaasa.

– Valtakunnallinen kaupunkikeskustojen markkinointikampanja on jo toinen yhteisprojekti jonka keskustan
kehittämis y hdistysten toiminnanjohtajat ovat yhdessä luoneet ja rakentaneet tänä vuonna Keskustateko
kilpailu ja nyt yhteinen markkinointikampanja ovat myös viestiä siitä, että me kaikki tekijät eri kaupungeissa
painiskelemme samojen kehittämis haasteiden ja tehtävien parissa kiteyttää Pipsa Wirtanen.

-Nyt oli hyvä hetki aloittaa kaupunkien välinen yhteistyö koska jokaisella kaupungilla on ollut ja tulee ole-
maan haasteita keskustojen elinvoiman säilyttämisessä. Luotamme yhdessä tekemisen voimaan ja vaikutta-
vuuteen, kertoo kaupunkikeskustoja edustava Samuli Kansa Kotkan Kauppatiestä.

-Olen iloinen, että saimme nopealla aikataululla aikaan hyvän pohjan yhteistyölle. Tämä kampanja jää
näkyviin Hämeenlinnan keskustassa ja ajatuksena on kampanjoida tulevaisuudessakin vähintään kerran
vuodessa, sanoo Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen palvelupäällikkö Sari Hagemeier.

“Koe kaupunki” vaikuttavuutta monen eri kanavan kautta

Kampanjan slogan on Koe kaupunki ja sen ainutlaatuinen keskusta. Markkinointiyhteistyön kivijalka on
kaupunkien keskustoja esittelevä video, joka tulee pyörimään niin sosiaalisessa mediassa kuin tv kanavilla.
-Videolla halutaan muistuttaa, että jokainen kaupunkikeskusta on ainutlaatuinen ja kokemisen arvoinen, sanoo Pipsa Wirtanen.
Yhteistyössä mukana olevat kaupungit tekevät myös omia kaupallisia tempauksia valtakunnalliseen kampanjaan liittyen.

Tavoitteena elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta

Kaupunkikeskustojen kehittämisorganisaatiot tekevät työtä keskustojen elinvoiman, elävyyden, viihtyvyyden ja kaupallisuuden vahvistamiseksi.

– Keskusta on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia. Ja kaikki me yhdessä asukkaina, yrittäjinä, kaupunkilaisina ja tekijöinä kehitämme keskustoja oman näköisiksi ja siten luomme mielikuvaa omasta kaupungistamme, toteaa Pipsa Wirtanen

Markkinointiyhteistyössä mukana olevat kaupungit kuuluvat Elävät kaupunkikeskustat ry:hyn, joka on kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallinen kattojärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi.

Lisätietoja:
Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja, Lahti City ry,  pipsa.wirtanen@lahticity.fi 040 5321299