Lahti City toivoo yhteistyöasennetta pysäköintikeskusteluun

Keskustan kehittämisyhdistys Lahti Cityn hallitus toivoo, että Lahdessa käytävä keskustelu pysäköintimaksuista perustuisi nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden kesken.

Monet keskustan yrittäjät ovat esittäneet, että pysäköintimaksuja alennettaisiin. Se on yhdistyksen mielestä perusteltua.

Lahti Cityn mielestä olisi järkevää, että kaupunki kutsuisi keskustan toimijat mukaan yhteiseen valmisteluun. Tällä tavoin olisi mahdollista saada aikaan Lahden asukkaita parhaiten hyödyttävä uudistus. Lisäksi saataisiin kaupunkikeskustan mainetta ja kilpailukykyä haittaava ristiriitaisuus vähenemään.

Lahti Cityn tekemän vertailun mukaan Lahden ydinkeskustan katupysäköinnin hinnat ovat eräissä tapauksissa selvästi korkeammat kuin muissa Suomen kaupungeissa, jos pääkaupunkia ei oteta lukuun.

Lahti City esitti jo aiemmin syksyllä yhteistyötä kaupungin ja yritysten kesken. Tavoitteena tulisi yhdistyksen mielestä olla maksujärjestelmä, joka tarjoaisi asiakkaille käytännössä maksuttoman pysäköinnin, kun keskustan yritykset hyvittäisivät osan maksusta omille asiakkailleen.

Keskustan kehittämisyhdistyksen tekemien haastattelujen mukaan monilla keskustan yrityksillä on halua liittyä tällaiseen järjestelmään, jos myös kaupunki vastavuoroisesti alentaisi maksuja.

Lisätiedot Janne Viitamies 040 510 0948