Lahti City ry

Toiminnanjohtaja

Pipsa Wirtanen, pipsa.wirtanen(a)lahticity.fi, 040 5321299

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019

  • Jani Wallenius, Promedia, puhjoht
  • Toni Putula, Petit St. Louis, varapuhjoht
  • Vesa Damski, LAMK
  • Riitta Niskanen, Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimi
  • Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki, elinkeinopäällikkö
  • Saara Viento, kauppakeskus Citycon/Trio
  • Kati Häkkinen, Ravintola Roux ja Popot
  • Petra Kärkinen, Lahden Yrittäjät

Keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ry:n 

tarkoitus on vahvistaa Lahden keskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa keskustasta ostos-, palvelu- ja vierailualueena. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, ja operatiivisena johtajana on toiminnanjohtaja, joka vastaa mm. yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kaksi kertaa. Hallitus kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. 

Säännöt pdf

Toimintakertomus vuodesta 2018 pdf

Toimintasuunnitelma 2019 pdf

Historiaa

Keskustaprojekti käynnistyi kesäkuussa1996 tulevaisuuden turvaamiseksi. Esimerkkinä olivat mm. Oulun ja Jyväskylän onnistuneet projektit. Keskustaisännäksi valittiin 15.11.1997 valtakunnallisella rekrytoinnilla Pokko Lemminkäinen. Ensimmäisen täyden toimintakauden aikana keskustaprojekti organisoitui. Julkisuudella, tiedottamisella ja erilaisten promootioiden avulla projekti saavutti näkyvän alueellisen tietoisuuden mm. eri medioissa. Oma graafinen perusohjeisto otettiin käyttöön logoineen. Projektin rahoitukselle syntyi vuoden 1997 aikana tasapainoa. 

Ensimmäisen tilikauden hallitus:

Kari Salmi, kaupunginjohtaja, pj

Tapani Eloranta, kauppias, Lahden yrittäjät

Juhani Honkaniemi, P-H:n kiinteistöyhdistyksen tj.

Markku Porvari, apulaiskaupunginjohtaja

Ensio Romo, P-H:n yrittäjät tj.

Timo Salonen, kiinteistöpäällikkö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal

Tärkeimpänä yhteistyökanavana toimi ohjausryhmä. Siinä olivat edustettuina keskeisimmät keskustan eri intressiryhmien edustajat kaupungilta, kiinteistöomistajista sekä keskustayrittäjistä. 

(lähde: Lahden Keskustaeheytys ry:n toimintakertomus 1996-1997)

Yhdistys sai y-tunnuksen ja merkittiin rekisteriin 16.4.1998.