100 toimenpidettä

Keskustan kehittämisryhmä

Teknisen- ja ympäristötoimen keskustan kehittämisryhmä kokoontuu vuoden  aikana useita kertoja. Loppuvuodesta 2017 julkistettu 100 toimenpiteen lista keskustan kehittämiseksi toimii ryhmän muistilistana. Lahti City on mukana 37:ssä toimenpiteessä, jotka liittyvät keskustan elinvoiman, vetovoiman, saavutettavuuden ja viihtyvyyden parantamiseen.

Toimenpidelista on jaoteltu kolmeen ryhmään: ideatasoisiin, tutkittaviin ja toteutettaviin. Keskustan kehittämisen hyväksi toteutettiin muitakin listan ulkopuolisia asioita ja tekoja.

Keskustan kehittämisryhmä kokoaa yhteen keskustayrittäjiä ja kaupunkiorganisaation eri toimijoita. Ryhmässä toimivat Lahden kaupungin lisäksi Lahti City ry, Kiinteistöliitto Päijät-Häme, Lahden Yrittäjät ry, LA-liitto, Päijät-Hämeen liitto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti Region, Lahden Pysäköinti jaTori-isäntä.

Toiminnanjohtajan lisäksi kehittämisryhmään kutsuttiin kaikki
Lahti Cityn hallituksen jäsenet.

Elinvoima / Lahti City osatoteuttajana

8. Tehdään keskustan elinvoimalaskenta vuosittain

9. Inventoidaan ja kehitetään keskustan kortteleiden sisäisiä yhteyksiä

11. Perustetaan taide- ja muotoilukeskus keskustaan ja integroidaan se osaksi keskustatoimintoja

13. Kehitetään visuaalista ohjausta valopihoille

15. Selvitetään keskustan yksityisten ja julkisten palveluiden palvelukokemuksia

Terassitoiminnan edistäminen

Lue lisää

Vetovoima / Lahti City osatoteuttajana

19. Järjestetään keskustan kesän avaus valtakunnallisella kävelykatuviikonlopulla ja joulun avaus marraskuun lopulla

21. Laaditaan täydentyvä tapahtumien vuosikello ja markkinoidaan sitä

22. Perustetaan kaupunkiin tapahtumatiimi, joka koordinoi, ideoi ja markkinoi

23. Tehdään jalankulkulaskentaa Aleksin ja Rautatienkadun liittymässä ja avataan laskennan tiedot

28. Otetaan Kisakaupunki-konsepti jatkuvaan käyttöön ja sovitaan koordinointivastuusta

29. Tarjotaan koulutusta ja sparrausta yrittäjille liiketoiminnan laadun kehittämiseksi

Lue lisää

Saavutettavuus / Lahti City osatoteuttajana

39. Järjestetään pyöräilykampanjoita keskustassa, kun esimerkiksi pyöräilyn olosuhteet ja ympäristö muuttuvat.

42. Hyödynnetään Aleksanterinkadun pyörä- ja jalankulkulaskureita erilaisissa kampanjoissa

44. Vesijärvenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla

45. Hämeenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla

46. Vapaudenkadun asiointiliikennettä edistetään kokeilun avulla

57. Parannetaan opastusta toriparkkiin ja muihin pysäköintilaitoksiin

63. Järjestetään kokeilu asiakkaiden pysäköintimaksujen hyvittämisestä

Lue lisää

Viihtyisyys / Lahti City osatoteuttajana

69. Markkinoidaan Torikatua, Lanunaukiota ja Aleksanterinkadun pohjoisosaa Lahden kävelykeskustana

70. Kehitetään Rautatienkatua taideakselina

71. Parannetaan Vesijärvenkadun jalkakäytävien viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta

75. Järjestetään vuosittainen Tuoli ja kukkaruukku -kampanja

78. Järjestetään keskustassa kausisiivous

80. Laaditaan yhteiset kunnossapitotoimijoiden pelisäännöt

83. Kannustetaan yrityksiä kehittämään kävelykeskustan viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta

84. Muodostetaan yhteinen näkemys tavoista, joilla vaiheittain kehitetään Vapaudenkatua

85. Muodostetaan yhteinen näkemys tavoista, joilla vaiheittain kehitetään Hämeenkatua

87. Toteutetaan Hämeenkadulle kausivalaistus

90. Kausiteemat ja isommat tapahtumat näkyvät katuilmeessä

91. Luodaan taiteen teospankki ja toteutetaan vuosittain 1-2 taidekohdetta keskustaan

93. Kerätään yrityksiltä tietoa keskustaympäristön muutoksista

96. Parannetaan valaistusta ja katuilmettä Vapaudenkadulla Trion kohdalla

97. Toteutetaan keskustan julkisivuvalaistuksen yhteishanke

98. Toteutetaan oleilun paikkoja keskustaan

99. Viihtyisyyden kehittymistä arvioidaan ennen ja jälkeen tehtävillä havainnoinneilla ihmisten oleilusta

100. Kehitetään Lanunaukion toiminallisuutta

lue lisää